enerji
enerji
enerji
enerji

Dünyamız sürekli değişim halindedir. Bu değişimle birlikte ihtiyaçlarımız değişmekte ve yenilenmektedir. Günümüz dünyasının yönelim aldığı ve ivmelenerek devam ettiği iki husus üzerine bu yazımı yazmak istedim.

Enerji
Yazılım ve Yapay Zeka

Enerji ihtiyacı günümüz dünyasının vazgeçilmez bir gerçeğidir. Her geçen gün artan taleple birlikte daha temiz enerji üretim yolları geliştirilmektedir. Teknoloojik aletlerin artması ve yaygın bir şekilde kullanılmasıyla tüketilen enerji miktarı her geçen yıl artmaktadır. Son veriler incelendiğinde Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketimi 2855 kWh olarak görülürken, bu rakamın Kanada’da 15,546 kWh olduğu saptandı.
İSTANBUL (Enerji) – Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), 2020 Yılı Mayıs ayı sonu itibariyle elektrik enerjisi ile ilgili verileri değerlendirdi.
Enerji Portalı için tıklayınız.

Yazılım

Hangi mesleği yapıyor olursak olalım hayatımızın her anınında aslında ihtiyaç duyacağımız bir konudur. Yazılımı sadece büyük programlar yaparak maddi gelirler sağlayan bir araç görmeyelim. Kendi iç dünyamızda hayatımızı kolaylaştıran bir gereç olarak kullanmayı bilmemiz gerekiyor. Katma değerli ürünler üretmek istiyorsak bunun sadece mekanik ve elektrik aksamını yaparak bir gelir bekleyemeyiz. Yazılım ile birlikte yapmış olduğumuz ürünlere kendi kendine yetebilme ve internet of things dediğimiz şeylerin interneti ile birlikte makineler arası haberleşme sağlayabilmelidir. Endüstri 4.0 geldi ve geçiyor çağımız öyle hızlı gelişen ve değişen bir hal aldı ki teknlojiyi artık yakalamak bir yana dursun herkes üzerine bir daha koyarak ilerlemekte. Kendimize yetebilmek için yazılm dillerini öğrenmeli ve katma değerli ürünler yapabilmeliyiz.

ENERJİ ELDE EDİYORUZ

Güneş Enerjisi


Fotovoltaik Paneller

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir
• Fotovoltaik Güneş Teknolojisi Fotovoltaik hücreler denen yarı iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler
• Isıl Güneş Teknolojisi Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir Basit ve ucuz bir yöntemdir Bir başka deyişle güneş enerjisinin kullanılabilmesi için önce toplanması gerekir Toplama işlemi ısıl güneş kolektörleri ve fotovoltaik hücreler aracılığıyla yapılır.
Güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için en temel eleman güneş kolektörleridir Güneş kolektörleri çeşitli şekillerde üretilirler Fakat hepsinin çalışma yöntemi aynıdır İhtiyaç duyulan enerji önceden hesaplanarak bir işletmenin ihtiyacı belirlenirFotovoltaik hücrelerin üretimi


Fotovoltaik hücrelerin

Fotovoltaik hücrelerin ana malzemesi olan silisyum, oksijenden sonra dünya üzerindeki en yaygın elementtir Doğada saf halde bulunmaz, diğer elementler ile bileşikler halinde bulunur
Ancak fotovoltaik bir hücrenin üretimi için saf halde silisyuma ihtiyaç duyulmaktadır saf silisyumun elde edilmesi çok zorlu ve pahalı bir süreçtir

Silisyum, ekstra saf silisyum çubuklarından, cilalanmış ve asitle işlenmiş çok ince diskler kesilerek elde edilebilir

Rüzgar Enerjisi

Rüzgar Türbini

Doğal, yenilenebilir, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir Güneşin dünyaya gönderdiği enerjinin 1 2 gibi küçük bir miktarı rüzgar enerjisine dönüşmektedir Güneşin, yeryüzeyini ve atmosferi homojen ısıtmamasının bir sonucu olarak ortaya çıkan sıcaklık ve basınç farkından dolayı hava akımı oluşur Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir Bu hava kütlelerinin yer değiştirmelerine rüzgar adı verilmektedir
Rüzgar türbinleri, rüzgar enerji santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini öncelikle mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir Rüzgar türbinleri dönüş eksenlerinin doğrultusuna göre yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilirler Bu tiplerden en fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgar türbinleridir
Hidroelektrik

HES

Hidroelektrik santrallar ( Suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirir.

Hidroelektrik Santral Sınıflandırması
• Depolama Yapılarına Göre
• Düşülerine Göre
• Kurulu Güçlerine Göre
• Ulusal Elektrik Sisteminin Yükünü Karşılama Durumuna Göre
• Baraj Gövdesinin Tipine Göre
• Santral Binasının Konumuna Göre
Su debilerine göre Orta Düşülü ve Orta debili Francisler Türbinler Büyük Su Debili ve Küçük Düşülerde Kaplan Türbinler Küçük Su Debilerde Çok Yüksek Su Düşülerinde Pelton TürbinlerIndependent Zone

Kopenhag

Kopenhag gezilecek yerler konusunda Kuzey Avrupa'nın en popüler şehirleri arasında yer alıyor. Nyhavn Kanalı, Tivoli Bahçeleri, Amalienborg Sarayı ve Küçük Deniz Kızı Heykeli

hilmi konur
By Hilmi

HAMBURG

Hamburg, resmî adıyla Hür Hansa Şehri Hamburg, Almanya'nın ikinci büyük şehri olup kendi başına ayrı bir eyâleti oluşturur.Hamburg'ta yapmış olduğum geziden sizlere aktardıklarım....

Profil
Hilmi KONUR

Hayatın Karmaşasında Kayboldum...

Geziyor musun ziyaret mi ediyorsun? Karar ver ve Dünya'yı dolaşmaya başla...

SENDE ANLAT, SENDE ÇEK
YAYINLAYALIM

Sizlerde anlatmak istediğiniz gezi rotalarınız veya fotoğraflarınız olursa iletişim için sol tarafta mesaj atmanız yeterli.

logo

© . All Rights Reserved. Design by Hilmi